Contact

Mária Cavallo s.r.o.

Fakturačná adresa:
Ružová 1, 974 11 Banská Bystrica

Prevádzka:
Partizánska cesta 7, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 36787442
DIČ: 2022388181
IČ DPH: SK2022388181

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 13172/S

+421 908 855 559

info[at]mariacavallo.com